.de 
Der Teerhof

16241934 1940 - 45

1944

1949


1967

1973


1977

 1992


2012

- Smolny Dwór. Krótka historia rozwoju architektonicznego wyspy rzecznej w Bremie.

- Pierwsza udokumentowana wzmianka, w której pojawia się nazwa „Theerhof“. W tamtych czasach Teerhof/Smolny Dwór stanowił północną część trzyczęściowej wyspy na Wezerze. Wyspa ta swoją nazwę zawdzięcza usytuowanym wyłącznie w tej części Bremy smolarniom, gdzie smołowano kadłuby statków i liny. Smolny Dwór rozwijał się gospodarczo przede wszystkim dzięki bliskości rzeki, stając się dzielnicą przemysłowo-mieszkaniową. Zaowocowało to bardzo zróżnicowaną zabudową pod koniec XIX wieku. W latach 30-tych sąsiadowały tu ze sobą spichlerze (wykorzystywane przez pobliski port), małe fabryki i budynki mieszkalne.


- Podczas II wojny światowej zabudowa Smolnego Dworu została zniszczona.


- odbudowano Weserburg/Zamek Wezerski oraz dwa zabytkowe spichlerze, znajdujące się na północnym krańcu Smolnego Dworu.

- w południowej części wyspy powstaje nowoczesny wieżowiec, należący do firmy ubezpieczeniowej. Nad jedną z odnóg Wezery, zwaną Małą Wezerą, wzniesiono niewielką zaporę wraz z mostkiem dla spacerowiczów i zmodernizowano umocnienia brzegowe. Pozostała cześć wyspy - mimo kilku pomysłów na jej zagospodarowanie - leżała odłogiem ze względu na opór urzędu budowlanego. W efekcie obszar ten wykorzystywano jako parking.

- urząd ds. gospodarki nieruchomościami miasta Bremy wykupuje wszystkie działki i istniejące budynki, znajdujące się na wyspie Teerhof

- trwającą od kilkudziesięciu lat stagnację budowlaną przerywa list otwarty jednego z byłych właścicieli. List ten wywołał publiczną dyskusję, która zaowocowała ogłoszeniem konkursu na pomysł zagospodarowania wyspy. Drugie miejsce w konkursie otrzymują duńscy architekci Dissing & Weitling i to właśnie oni - dzięki wsparciu ówczesnego kierownika urzędu budowlanego – otrzymują od miasta zlecenie na realizację swoich projektów.

- wbrew oczekiwaniom byłych właścicieli i mieszkańców Smolnego Dworu oraz opozycji politycznej, projekty te zostały wdrożone. Powstały rzędowe budowle, mierzące od trzech do siedmiu pięter, wyposażone w windy i ze znakomitą izolacją cieplną i akustyczną. Były to ekskluzywne mieszkania własnościowe. Zaprojektowane budynki utrzymały jednolitą formę dzięki czerwonym dachówkom oraz ceglanej elewacji w różnych odcieniach czerwieni. Mimo zróżnicowanych kształtów dachów, balkonów i okien, zaprojektowane budynki tworzą spójny obraz. Niektóre elementy architektoniczne wyraźnie nawiązują do stojących tu niegdyś spichlerzy.

Do kompleksu budynków dołączył akademik, usytuowany od strony południowo-wschodniej. Zbudowano tu także biurowiec, w którym mieści się jedno z przedsiębiorstw żeglugowych oraz budynek, który stał się siedzibą firmy ubezpieczeniowej.
Nowo powstałe bloki ciągną się rzędami wzdłuż brzegu rzeki, tworząc podłużną, owalną przestrzeń. Budynki usytuowane nad Małą Wezerą posiadają wygrodzone tarasy. Granicę między przestrzenią publiczną i prywatną wyznaczają przydomowe ogródki, arkady i ogrodzenia.
Ważnym elementem nowej zabudowy Smolnego Dworu miało być „Forum Kultury Teerhof“. Jak dotąd poprzestano na utworzeniu Muzeum Weserburg. W celu ożywienia tej części miasta zbudowano szereg dróg spacerowych wzdłuż Małej i Dużej Wezery. Nowy most spacerowy nad Dużą Wezerą, będący przedłużeniem ulicy Piperstrasse, kosztował 11,9 milionów marek, skutkiem czego miejscowa izba obrachunkowa określiła tę inwestycję jako „lekkomyślny luksus“. Zgodnie z pierwotnym zamysłem Smolny Dwór miał stać się elementem łączącym stare i nowe miasto. Nadzieje na ożywienie Smolnego Dworu spełzły na niczym, ponieważ „jednolita zabudowa mieszkaniowa stanowiła przeszkodę nie do pokonania dla działalności gastronomicznej bądź kulturalnej w nadrzecznym sercu Bremy” (Roeder, H. i inni, str. 66). Smolny Dwór, w którym osiedliło się blisko 500 mieszkańców, świeci na ulicach pustkami. Kolejne próby ożywienia dzielnicy poprzez otwarcie nowych kawiarni czy utworzenie specjalnych alejek dla spacerowiczów, nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

- cena wynajęcia mieszkania wielkości 50 m2 w dzielnicy Smolny Dwór wynosi 1380 euro, apartament o powierzchni 233 m2 kosztuje 4000 euro miesięcznie.

Teerhof Bremen 2012
   
Źródła:
- Dette, C., Grossmann, A. i Grossmann, R.: Der Teerhof in Bremen, wydawnictwo H.M. Hauschild, 1995
- Roeder, H, Niemann, R., Aschenbeck, N.: Die Schlachte in Bremen, wydawnictwo Isensee, Oldenburg, 1995
- immobilienscout24.de

 Jürgen Amthor, Sierpień 2012, CC-BY-NC-SA